รับออกแบบบรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า

นอกเหนือไปจากคุณภาพของตัวสินค้าเองแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มตัวสินค้าอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจุัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และเหมาะสมจึงกลายเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มยอดขายของสินค้า อีกทั้งยังสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดอีกด้วย และด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเรา จึงมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับงานที่ตรงเวลา มีคุณภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมาย และตอบทุกโจทย์ของคุณ

ปรินส์คอมเมอร์เชียล คือผู้ชำนาญการออกแบบ บรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า โดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ มากกว่า 10 ปี เราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับ งานออกแบบ, การเลือกใช้วัสดุ, เทคนิคงานพิมพ์ ให้เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนการผลิต และได้รับงานที่มีคุณภาพ

princecommercial company limited

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการงานออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเป็นหลัก ไม่ได้มีโรงพิมพ์เป็นของเราเอง แต่เราสามารถให้บริการลูกค้าได้ตั้งแต่ กระบวนการออกแบบไปจนจบกระบวนการพิมพ์ "One Stop Service"

เนื่อง จากทางบริษัทมีพารท์เนอร์โรงพิมพ์ที่หลากหลาย สามารถเสนอราคางานพิมพ์ในราคาท้องตลาดอาจถูกกว่าท้องตลาด เนื่องจากโรงพิมพ์โดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายในการจ้างฝ่ายขายซึ่งต้องจ่ายค่า เงินเดือน ค่าเดินทาง ค่าคอมมิสชั่นให้กับฝ่ายขาย แต่กับทาง ปรินส์คอมเมอร์เชียล พารท์เนอร์ที่เป็นโรงพิมพ์ของเราไม่ต้องจ่ายเงินเดือน, ค่าเดินทาง, ค่าคอมมิสชั่นให้ฝ่ายขาย เพียงแค่จ่ายค่าคอมมิสชั่นให้กับทางเรา จึงสามารถคิดต้นทุนการผลิตได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้บริการลูกค้าด้วยงานคุณภาพ, บริการรวดเร็วตรงต่อเวลาภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด, ด้วยราคาสมเหตุสมผล, มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างสูงสุด บริษัทฯ พร้อมที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทฯ มุ่งตอบแทนสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่เสมอมาเห็นได้จากกิจกรรมตอบแทน สังคมที่ผ่านมาทั้งในนามบริษัทฯ และส่วนตัว  บริษัทฯ ต่อต้าน และไม่สนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

งานออก แบบบรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้าทุกชิ้น และเนื้อหาทั้งหมดใน Website เป็นลิขสิทธิ์ของ ปรินส์ คอมเมอร์เชียล ไม่อนุญาตให้คัดลอกรูปภาพรวมถึงข้อความทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งใน เว็บไซต์ไปใช้โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากต้องการแบ่งปันเนื้อหาใน Website กรุณาใช้ลิงค์ในการแบ่งปัน

ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า ของบริษัทฯบางส่วน

บรรจุภัณฑ์ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ห่อหุ้มและปกป้องสินค้า ยังทำหน้าที่สื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อสร้างการจดจำและสร้างภาพลักษณ์ให้กับ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค

เราสามารถออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของท่านให้ดูโดดเด่น, สวยงาม, เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

หน้าที่ของกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์

• สร้างทัศนคติที่ดีงามต่อผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต

• ชี้แจงและบ่งชี้ให้ผู้บริโภคทราบถึงชนิด ประเภทของผลิตภัณฑ์

• แสดงเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

การออกแบบบรรจุภัณฑ์นับมีความสำคัญยิ่งกับการวางตำแหน่งทางการตลาดใน ปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโลโก้สินค้าหรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า ล้วนแต่เป็นการสื่อความหมายและภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้านั้นๆทั้งสิ้น ทำให้บริษัทหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจในการสร้างภาพลักษณ์ผ่านสินค้าที่การออก แบบบรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้ายังมีส่วนช่วยในการเพิ่มมูลค่าตัว สินค้าอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศที่พัฒนาแล้วมักมีหีบห่อและการผลิตบรรจุภัณฑ์ ที่ดูสวยงามน่ารักและแปลกใหม่ จนสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อีกหลายเท่าตัว ทั้งๆที่สินค้าชนิดเดียวกันแต่บรรจุภัฑณ์ไม่เหมาะสมและไม่สวยงามกลับมีราคา ที่ต่ำกว่ามาก ทั้งๆที่คุณภาพสินค้าก็เท่ากันหรือบางทีอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ หัวใจของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้านั้นอยู่ที่รูป แบบบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร, มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง รวมถึงบรรจุภัณฑ์เป็นตัวสะท้อนรสนิยมและภาพลักษณ์ของผู้ซื้อสินค้านั้นอีก ด้วย ซึ่งหากการออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ก็จะเป็น การช่วยให้ ยอดขายของสินค้าเพิ่มขึ้น

 

ขั้นตอนการดำเนินการและการติดต่อประสานงานกับ Prince Commercial ต้องทำอย่างไรบ้าง

– ลูกค้าแจ้งความต้องการ และรายละเอียดของงานออกแบบให้กับทางเราทราบ

– ทางเราประเมินราคาค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ และทำการเสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ลูกค้าทราบ

– ลูกค้าตกลงราคา และยอมรับเงื่อนไขในใบเสนอราคา >>ยืนยันการตกลงการว่าจ้าง

– เริ่มต้นกระบวนการออกแบบโดยทางเราจะทำการออกแบบร่างงานระยะแรกขั้นต่ำจำนวน 2 แบบ โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขในการทำงาน เพื่อให้ลูกค้าดูแนวทาง และเห็นรูปแบบเพื่อนำไปใช้พัฒนาในขั้นตอนต่อไป

– ทำ Lay out ใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 วันทำการ

– แก้ไขงาน ระยะเวลาดำเนินการ 2-5 วัน

– ปิดงาน และส่งมอบงาน เข้าสู่กระบวนการพิมพ์

รับออกแบบบรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด