ให้คำปรึกษาทางด้านงานออกแบบบรรจุภัณฑ์, งานพิมพ์, การเลือกใช้วัสดุ และวิธีการพิมพ์ เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ, ตรงต่อเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย

เราสามารถให้บริการท่านตั้งแต่งานออกแบบ ไปจนถึงงานพิมพ์พียงขั้นตอนเดียว ในราคาที่ยุติธรรม และงานพิมพ์คุณภาพ ท่านจึงสามารถวางใจได้ว่า จะประหยัดเวลาในการติดต่อประสานงาน ได้รับบริการที่ครบถ้วน

ท่านจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านไม่ว่าจะเป็น

– หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง

– การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำบรรจุภัณฑ์

– ขั้นต่ำในการสั่งผลิต

– งบประมาณที่ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์

– ข้อจำกัดของงานพิมพ์แต่ละชนิด

– จุดเด่นและจุดด้อยของบรรจุภัณฑ์

– ระยะเวลาในการผลิตสินค้า

ฯลฯ