รับออกแบบโลโก้, ตราสินค้า

โลโก้, ตราสินค้า ใช้สื่อสารกับผู้บริโภคให้เข้าใจในผลิตภัณฑ์และรายละเอียดข้อมูล ด้วยการออกแบบที่เรียบ เข้าใจง่าย และสวยงาม ท่านสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดข้อมูลผ่านทางสิ่งพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์ และความพร้อมของทีมงานเรามั่นใจว่าท่านจะได้รับงานที่มีคุณภาพ, ตรงต่อเวลา, ราคามิตรภาพ

>>> งานออกแบบโลโก้, ตราสินค้า >>> ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

คุณสมบัติของสัญลักษณ์ที่ดี

งานออกแบบสัญลักษณ์ที่ดีควรมีลักษณะโดยรวมดังต่อไปนี้

      1. เรียบง่ายชัดเจน

      2. มีเอกลักษณ์

      3. จดจำง่าย

      4. มีความแตกต่าง

      5. บอกสาระสำคัญ

      6. สื่อสารเชื่อมโยงถึงสินค้านั้น ๆ

      7. เป็นสัญลักษณ์ที่สวยงาม

      8. สามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย