งานออกแบบ Purvirgin Box

ผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงผิว ตรา purvirgin เริ่มแรกลูกค้าจะส่ง style งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรืองานออกแบบอื่น ๆ ที่ลูกค้าชื่นชอบ

image_3 image_2 image_1 image

และให้ concept ในการออกแบบ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายภาพลักษณ์ของสินค้าที่ต้องการให้ผู้บริโภครับรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อนำเสนองานออกแบบให้กับทางลูกค้า

หลังจากทางบริษัททำการรวบรวมข้อมูลความต้องการงาน packagin จากทางลูกค้ามาแล้ว ทางเราก็จะนำมาคิดวิเคราะห์ตีโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพื่อนำไปสู่ไอเดียการออกแบบโดยได้ทางเราได้นำเสนอการออกแบบกล่องให้ลูกค้าได้เลือก 2 แบบดังนี้

Mock up PVG_design 1 PVG_design 2

ลูกค้าก็จะทำการเลือกแบบ และมีการปรับแก้ไขแบบงาน เรื่อง Text ข้อความเพื่อให้ได้งานออกแบบที่สมบูรณ์ในขั้นตอนสุดท้าย

PVG_skincare box_Mock up 2