รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด อาทิเช่น โบรชัวร์, แผ่นพับ, แคตตาล็อก, แผ่นพับ, ใบปลิว, บรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า, โลโก้ ฯลฯ งาน ทุกชิ้น และเนื้อหาทั้งหมดใน Website เป็นลิขสิทธิ์ของ ปรินส์ คอมเมอร์เชียล ไม่อนุญาตให้คัดลอกรูปภาพรวมถึงข้อความทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งใน เว็บไซต์ไปใช้โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากต้องการแบ่งปันเนื้อหาใน Website กรุณาใช้ลิงค์ในการแบ่งปัน

ผลงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, โบรชัวร์, แคตตาล็อก, แผ่นพับ, ใบปลิว, แบนเนอร์, โปสเตอร์, ป้ายโฆษณา

สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหนึ่งที่ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการ และประชาชนทั่วไปได้รู้จักสินค้าหรือบริการนั้น ๆ อย่างทั่วถึง ทั้งแผ่นพับ, โบรชัวร์, ใบปลิว ฯลฯ หรือข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สามารถใช้สื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ได้เช่นกัน สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่มีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับสื่ออื่น และมีความคงทน หรือมีระยะเวลาในการกระจายข้อมูล หรือโฆษณาสินค้าและบริการได้ยาวนานกว่า เพราะสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่จับต้องได้นั่นเอง

 

แม้เป็นสื่อที่คงทนกว่า ราคาถูกกว่า แต่การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต้องอาศัยการออกแบบที่ดึงดูดสายตา มีความสวยงาม เพื่อให้เตะตาและเพิ่มคุณค่าควรกับการเก็บไว้ มากกว่ารับมาแล้วทิ้งไป ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเพื่อให้โดดเด่นกว่าสิ่งพิมพ์ชิ้นอื่นที่อยู่ใกล้กัน การให้ทีมงานมืออาชีพออกแบบสื่อให้ จะง่ายต่อการทำงานของคุณเอง คุณกลับไปโฟกันด้านคุณภาพสินค้า หรือดูแลการบริการลูกค้า ส่วนสื่อที่จะใช้ก็ให้ทีมงานที่มีประสบการณ์ออกแบบให้ จะลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลาของคุณด้วย ถ้าไม่มั่นใจสามารถดูตัวอย่างงานที่ผ่านมาของบริษัทได้เลย