ผลงานออกแบบโปสเตอร์, โบรชัวร์, แคตตาล็อก, แผ่นพับ, ใบปลิว, แบนเนอร์, ป้ายโฆษณา

โปสเตอร์เป็นสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ ที่เหมาะกับการติดที่ใดที่หนึ่งเพื่อดึงให้คนที่ผ่านไปมาแวะเข้ามาอ่าน หรือเหลียวมองโปสเตอร์โฆษณาสินค้าของคุณ กระดาษหนึ่งแผ่นที่เริ่มต้นด้วยขนาด A4 จะสามารถบ่งบอกถึงสินค้าหรือบริการของคุณได้มากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นกับการออกแบบว่าจะวางไว้แบบใด เพื่อให้คนรอบข้างสนใจมอง และจูงใจให้เขาเลือกซื้อสินค้าของคุณ หรือเลือกใช้บริการของคุณ นอกจากคุณภาพของสินค้าและบริการแล้ว การโฆษณาด้วยโปสเตอร์ก็เป็นการดึงลูกค้าให้เข้ามาเหมือนกัน เพราะลูกค้าที่ไม่เคยใช้สินค้าและบริการจากคุณ จะเลือกจากการโฆษณาว่าร้านนั้น ๆ มีดีอย่างไร

โปสเตอร์ 1 แผ่น ไม่จำเป็นที่จะมีตัวหนังสือก็สามารถดึงลูกค้าได้ การที่ออกแบบโปสเตอร์โดยมีตัวหนังสือเยอะ ๆ จะทำให้กลุ่มเป้าหมายของคุณหมางเมินโปสเตอร์ที่ถูกออกแบบได้ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เกือบทุกรูปแบบต้องอาศัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ซึ่งทีมงานของบริษัทสามารถออกแบบให้โปสเตอร์หนึ่งแผ่นเรียกลูกค้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของคุณได้ไม่ยากเย็นเลย