งานออก แบบบรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้าทุกชิ้น และเนื้อหาทั้งหมดใน Website เป็นลิขสิทธิ์ของ ปรินส์ คอมเมอร์เชียล ไม่อนุญาตให้คัดลอกรูปภาพรวมถึงข้อความทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งใน เว็บไซต์ไปใช้โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากต้องการแบ่งปันเนื้อหาใน Website กรุณาใช้ลิงค์ในการแบ่งปัน

นอกเหนือไปจากคุณภาพของตัวสินค้าเองแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มตัวสินค้าอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และเหมาะสมเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มยอดขายของสินค้า อีกทั้งยังสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดอีก ด้วย และด้วยประสบการณ์อันยาวนานของปรินส์ คอมเมอร์เชียล จึงมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับงานที่ตรงเวลา มีคุณภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมาย และตอบทุกความต้องการของคุณ

ปรินส์ คอมเมอร์เชียล คือผู้ชำนาญการออกแบบ บรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า โดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ มากกว่า 10 ปี เราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับ งานออกแบบ, การเลือกใช้วัสดุ, เทคนิคงานพิมพ์ ให้เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนการผลิต และได้รับงานที่มีคุณภาพ

ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า ของบริษัทฯบางส่วน