ผลงานออกแบบแผ่นพับ, โบรชัวร์, แคตตาล็อก, ใบปลิว, แบนเนอร์, โปสเตอร์, ป้ายโฆษณา

สิ่งพิมพ์ประเภทแผ่นพับเหมาะสำหรับใช้ทุกโอกาส เช่น ให้ความรู้, โฆษณาสินค้าและบริการ, ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น โดยการทำแผ่นพับง่าย ๆ คือทำใน Microsoft Word แต่คนที่ไม่คล่องโปรแกรมนี้ จะจัดให้แต่ละช่องมีขนาดที่เท่ากัน หรือข้อมูลไม่อยู่ที่ช่องรอยพับก็ทำยาก หรือกะขนาดให้พอดียาก ถ้าไม่มีประสบการณ์ลองผิด ลองถูก คุณต้องเสียทั้งเวลาในการลองผิด ๆ ถูก ๆ และต้องเสียเงินค่ากระดาษที่ทดลองปริ๊นท์แล้วพับอีก ค่าน้ำหมึกของเครื่องปริ๊นท์อีก ไม่ดูไม่คุ้มเท่าไร

การออกแบบแผ่นพับที่ถูกต้อง ควรใช้โปรแกรมสำหรับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะ และต้องใช้ความชำนาญของผู้ออกแบบเช่นกัน ซึ่งแผ่นพับก็แบ่งได้หลายแบบ ทั้ง 2 ทบ, 3 ทบ หรือมากกว่านั้นตามความต้องการของคุณ แค่คุณระบุว่าต้องการแผ่นพับกี่ทบ พร้อมให้ข้อมูลกับทีมกราฟิกจากบริษัทของเรา ที่ผ่านมามีลูกค้าหลายกลุ่มไว้วางใจให้เราออกแบบแผ่นพับ เพื่อความสะดวกของคุณเอง และความสะดวกของบริษัทด้วย เพราะบางครั้งงานที่คุณออกแบบมาอาจมีปัญหาเมื่อมาถึงเราอีกด้วย