คำถามที่พบบ่อย

1. บริษัทรับทำอะไรบ้าง

บริษัทฯรับทำงานออกแบบและพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า, โบรชัวร์, แคตตาล็อก, แผ่นพับ, ใบปลิว, ป้ายโฆษณา, โลโก้, ตราสินค้า, โปสเตอร์, แบนเนอร์, เว็บไซต์ ฯลฯ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ และงานพิมพ์ทุกชนิด

2. ราคาในการออกแบบ

– ราคาในการออกแบบขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานและปริมาณงานที่ต้องทำ ซึ่งแต่ละแบบก็ไม่เท่ากันโดยพื้นฐานการประเมินราคางานออกแบบคิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

– ชนิดของงานออกแบบ บรรจุภัณฑ์, ฉลาก, โบรชัวร์, แผ่นพับ, แคตตาล็อก, ป้ายโฆษณา ฯลฯ – พื้นที่ของงานที่ต้องการให้ออกแบบเป็นเท่าไหร่

– ต้องการภาพประกอบหรือไม่ ภาพประกอบทางลูกค้าจัดเตรียมให้หรือให้ทางเราจัดหา

– หากมีภาพประกอบภาพที่ต้องการใช้ในการประกอบเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร เช่น คน, สัตว์ พืชผักผลไม้ ฯลฯ

– มี Logo ให้ด้วยหรือไม่

– กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

-รูปแบบของสิ่งพิมพ์ที่ต้องการนำเสนอให้กับทางลูกค้า

– รายละเอียดและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

หากท่านต้องการทราบราคางานออกแบบสามารถโทรเข้ามาสอบถาม หรือ Email เข้ามาสอบถาม โดยราคางานออกแบบของเรานั้นรับประกันว่าไม่แพงคุณภาพคุ้มเกินราคา

3. ขั้นตอนการดำเนินการและการติดต่อประสานงานกับ Prince Commercial ต้องทำอย่างไรบ้าง

– ลูกค้าแจ้งความต้องการ และรายละเอียดของงานให้กับทางเราทราบ

– ทางเราประเมินราคา และทำการเสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ลูกค้าทราบ

– ลูกค้ายอมรับราคา และเงื่อนไขในใบเสนอราคา >>ยืนยันการตกลงการว่าจ้าง

– เริ่มต้นกระบวนการออกแบบโดยทางเราจะทำการออกแบบร่างงานระยะแรกขั้นต่ำจำนวน 2 แบบ โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขในการทำงาน เพื่อให้ลูกค้าดูแนวทาง และเห็นรูปแบบเพื่อนำไปใช้พัฒนาในขั้นตอนต่อไป

– ทำ Lay out ใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 วันทำการ

– แก้ไขงาน ระยะเวลาดำเนินการ 2-5 วัน

– ปิดงาน และส่งมอบงาน เข้าสู่กระบวนการพิมพ์

– ทำ Digital Print ให้ลูกค้าดูแบบ

– แบบผ่านไม่ติดขัดปัญหาใช้เวลาในการผลิตงานพิมพ์ 7-10 วันทำการ

4. ถ้าตกลงให้ทาง Prince Commercial ออกแบบจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรให้บ้าง

– รายละเอียดข้อมูลที่จะนำลงไปใส่ไว้ในงานออกแบบ

– ขนาดพื้นที่งานออกแบบ (หากท่านไม่ทราบ ทางเราบริการหาขนาดที่เหมาะสมกับงานให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)

– กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

– รูปแบบที่ท่านต้องการนำเสนอให้กับทางลูกค้า

– รายละเอียดและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของสินค้า

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานออกแบบ และงานพิมพ์

งานออกแบบ

– ทำ Lay out ใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจากลูกค้า

– แก้ไขงาน ระยะเวลาดำเนินการ 2-5 วัน หลังจากได้รับการแจ้งแก้ไขงานจากลูกค้า

งานพิมพ์

– 7-10 วันหลังจาก Approved Digital Print

6. ถ้างานออกแบบยังไม่ผ่าน จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร

– ทางเราจะดำเนินการแก้ไขงานจนกว่าจะเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสามารถในแต่่ละด้าน หลากหลายแตกต่างกัน เรามั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้แน่นอน

7. สามารถแก้ไขงานได้กี่ครั้ง

– หาก Theme หรือรูปแบบที่ออกแบบมายังไม่เป็นที่พึงพอใจสามารถแก้ไขงานได้จนกว่าลูกค้าจะพอใจ

– หลังจาก Lay out ผ่าน ท่านสามารถแก้ไขงานได้ 5 ครั้งก่อนส่งมอบงาน

8. เวลาในการทำงาน เวลาในการติดต่อ

– ลูกค้าสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-20.00 นาฬิกา (ถ้าเป็นงานเร่งด่วนติดต่อได้ตลอดเวลา) ส่วนทาง Email ติดต่อได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

9. ขั้นตอนการชำระเงิน (สำหรับลูกค้ารายใหม่)

งานออกแบบ

– ชำระ 50% หลังจากมอบหมายงาน

– ชำระ 50% หลังจากปิด Art work ก่อนส่งมอบงาน

งานพิมพ์

– 50% หลังจากมอบหมายให้พิมพ์งาน

– 50% ก่อนส่งมอบงาน