Archived

offset

(Thai) ศัทพ์ทางด้านงานพิมพ์ Offest

2/0 วิธีที่โรงพิมพ์เขียนสั้น ๆ หมายถึงพิมพ์ด้านหน้า 2 สี ด้านหลังไม่พิมพ์

4/1 วิธีที่โรงพิมพ์เขียนสั้น ๆ หมายถึงพิมพ์ด้านหน้า 4 สี ด้านหลังพิมพ์ 1 สี

4+UV/4 วิธีที่โรงพิมพ์เขียนสั้น ๆ หมายถึงพิมพ์ด้านหน้า 4 สี อาบ UV ด้านหลังพิมพ์ 4 สี

Read more ... >
Share Button
design phy

(Thai) ความสำคัญและหลักปรัชญาการออกแบบ

ความสำคัญของงานออกแบบ

การออกแบบที่ดีจะช่วยจัดระเบียบของสาระข้อมูลให้มีความกระชับและชัดเจน

ช่วยให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารมีความฉับไวและรัดกุม

Read more ... >
Share Button
basic printing

(Thai) ความรู้เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ > รายละเอียดพื้นฐานที่ควรใส่ลงบนฉลาก

ฉลากสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคจนนำไปสู่การตัดสินค้าเลือกซื้อสินค้า

ดังนั้นรายละเอียดพื้นฐานที่ควรใส่ลงไปบนฉลากเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญมากโดยรายละเอียดพื้นฐานเบื้องต้นมีดังนี้

Read more ... >
Share Button
packaging roll

(Thai) บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่ทั้งต่อตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง และหน้าที่สื่อข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์

การทำหน้าที่บรรจุใส่สินค้า เช่น ใส่ห่อสินค้า ด้วยการชังตวงวัดหรือนับ

การทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ให้สินค้าเสียรูปแตกหักไหลซึม

Read more ... >
Share Button

Sorry, this entry is only available in Thai.

Read more ... >
Share Button

Sorry, this entry is only available in Thai.

Read more ... >
Share Button

Sorry, this entry is only available in Thai.

Read more ... >
Share Button

Sorry, this entry is only available in Thai.

Read more ... >
Share Button

Sorry, this entry is only available in Thai.

Read more ... >
Share Button

Sorry, this entry is only available in Thai.

Read more ... >
Share Button