บทความชวนอ่าน

7 หลุมพลางการดีไซน์ผลงานศิลป์ ตอนที่ 2   มาต่อกันเลยค่ะ หลุมพลางการออกแบบ ที่หลายๆคนอาจพลาดกันได้ง่ายๆ รู้เอาไว้เพื่อเป็นบทเรียนที่ดีนะคะ   1. ออกแบบมาซะสวย แต่เอาไว้ให้ super man เปิดก็ไม่เวิร์กนะฮะ อันนี้จริงแท้เลยค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้พบว่าความยากง่ายในการเปิดแพคเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อมากขึ้นนะคะ   2. เขียนไว้ที่ฉลากว่าผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับคนแก่ ผู้สูงอายุ ผู้อาสุโว คนอายุห้าสิบปีขึ้นไป อันนี้พลาดอย่างแรงค่ะ ไม่มีใครอยากเรียกตัวเอง หรือมองว่าตัวเองว่าเป็นผู้สูงอายุหรอกเนอะ   …

Read more ... >
Share Button
p002

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์

กรอบงานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1.1 ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

Read more ... >
Share Button
p001

2. หน้าที่หลักบรรจุภัณฑ์

หากเราตั้งสมมุติฐานในเบื้องต้นว่าตลาดเป้าหมายได้รับการคัดเลือกและได้ศึกษาและกำหนดการวางตำแหน่งของตัวผลิตภัณฑ์ในตลาดแล้วอย่างสมบูรณ์ ลำดับต่อไปเป็นการดำเนินการเลือกวัสดุที่มีโครงสร้างเหมาะสมสำหรับการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเราต้องกำหนดให้ได้ก่อนว่าบรรจุภัณฑ์จะต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง

Read more ... >
Share Button
p020

3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และความจำเป็นในการทำงานวิจัย

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและถูกต้องจำเป็นต้องใช้ข้อมูลต่างๆ หลายสาขามาประกอบกันสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี ดังนี้

Read more ... >
Share Button
p017

4. การวางแผนเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เมื่อข้อมูลทั้งหมดจากการทำวิจัย ถูกรวบรวมขึ้นเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในขั้นตอนต่อไปได้แก่

Read more ... >
Share Button
p008

5. การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

5.1 ความเสี่ยงต่อการเสียหายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์จากการลำเลียงขนส่งและการกระจายสินค้า

.ในระหว่างการลำเลียงขนส่งสินค้าจะเกิดการสั่นสะเทือนและการกระแทกอันเนื่องมาจากสภาพถนนที่ขรุขระหรือเป็นหลุมเป็นบ่อ

Read more ... >
Share Button

5.2 โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ที่จะแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อ ความเสียหายของสินค้า                 5.2.1 ชนิดของสินค้าและความต้องการในการป้องกันความเสียหาย สิ่งแรกที่จะต้องทราบก่อนการเลือกบรรจุภัณฑ์มาใช้ก็คือ สินค้าต้องการความคุมครอง ความเสียหายด้านใด สินค้าแต่ละอย่างต้องการความคุ้มครองต่างกันดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลสินค้าและความต้องการการคุ้มครองแยกตามชนิดของสินค้า                 สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งโดยส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่บรรจุภายในบางชนิดอาจต้องการบรรจุภัณฑ์ขายปลีกหรือวัสดุช่วยบรรจุเพื่อช่วยป้องกันความเสียหาย โดยจะต้องพิจารณาเลือกบรรจุภัณฑ์ขายปลีกและวัสดุช่วยบรรจุให้เหมาะสมกับชนิดและคุณภาพของสินค้าที่จะบรรจุดังนี้            สินค้าประเภทอาหารโดยปกติต้องการบรรจุภัณฑ์ขายปลีกและต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยตลอดจนมีรูปลักษณ์ที่สวยงามดึงดูดผู้บริโภค สินค้าประเภทสิ่งทอ รองเท้า เส้นใยและกระเป๋าถือ ซึ่งต้องวางตั้งแสดงตัวโดยไม่มีบรรจุภัณฑ์ในร้านขายปลีก สินค้าเหล่านี้ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มและถือสะดวก เมื่อผู้บริโภคเลือกสินค้าแล้วจะหยิบใส่บรรจุภัณฑ์เช่น ถุงกระดาษ หรือถุงช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้า สินค้าประเภทเครื่องแก้วและผลิตภัณฑ์เซรามิกบนโต๊ะอาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่วางขายโดยไม่มีบรรจุภัณฑ์แต่ต้องการบรรจุภัณฑ์ขายปลีก เพื่อคุ้มครองความเสียหายจากการแตกหักหรือสูญหายโดยที่สินค้าเหล่านี้มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีโครงสร้างแข็งแรงและสวยงามสะดุดตาไปพร้อมกัน สินค้าที่มีราคาแพงและสินค้าของที่ระลึก เช่น เครื่องเพชรและอัญมณี …

Read more ... >
Share Button

5.3 วัสดุสำหรับการบรรจุภัณฑ์ เนื้อหาในบทความส่วนนี้กล่าวถึงการทำหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ให้สมบูรณ์เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการขนส่งและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วัสดุและระบบบรรจุที่ทำให้บรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติตามความต้องการ 5.3.1 กระดาษ – บรรจุภัณฑ์สำหรับการขายปลีก                 กระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีกส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการห่อหุ้มสินค้า (ข้างในบรรจุภัณฑ์หรือ ห่อหุ้มภายนอก) ทำกล่องกระดาษแข็งหรือกล่องกระดาษลูกฟูกลอนเล็กๆ 5.3.1.1 วัสดุประเภทกระดาษ กระดาษที่ใช้ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์จะป้องกันฝุ่นละอองและแสงสว่างได้ แต่ไม่สามารถป้องกันแรงทางกลได้ กระดาษจะดูดความชื้นเมื่อตัวกระดาษเองมีความชื้นน้อยกว่าอากาศที่อยู่รอบๆ และจะคายความชื้นเมื่อตัวกระดาษมีความชื้นมากกว่าอากาศ ด้วยเหตุนี้กระดาษห่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์บางอย่าง อาจช่วยชะลอความเสียหายที่มีผลมาจากความชื้นในอากาศได้ เมื่อต้องการใช้กระดาษห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันผิวหน้าของผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ไม้ที่เคลือบเงา รองเท้า กระเป๋าถือที่ทำด้วยหนัง หรือผลิตภัณฑ์โลหะที่ขัดเงา เป็นต้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกชนิดของกระดาษให้เหมาะสม กระดาษที่จะใช้ห่อหุ้มได้ดีคือ …

Read more ... >
Share Button

ตัวอย่างดีไซน์แพคเกจจิ้งสุดคูล   วันนี้มาลองดูตัวอย่างการออกแบบแพคเกจจิ้งโดนใจ  ที่ได้ใช้ไอเดียง่ายๆ  ใส่ลูกเล่นแฝงอารมณ์ขันให้กับบรรจุภัณฑ์ ทำให้สินค้าดูน่าสนใจขึ้นมาทีเดียวค่ะ   เริ่มจากผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัล เป็นโปรเจคออกแบบกล่องใส่เส้นสปาเกตตี้  ที่แสนจะเรียบง่าย  แค่เพิ่มลูกเล่นทำพิมพ์รูปทรงตึกไครสเลอร์ที่มีชื่อเสียง จากนครนิวยอร์ก ใส่เอาไว้ตรงฐานกล่อง พอใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเต็มกล่อง ก็จะเห็นเป็นเส้นสปาเกตตี้เรียงตัวตั้งสวยเป็นรูปตึกทรงสง่างาม เป็นแพคเกจจิ้งที่ได้ใจไปเต็มๆค่ะ   ถัดมาเป็นสินค้า แปรงทาสีผนัง ที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นรูปหน้าคุณลุงไว้หนวดยาวเฟิ้ม โดยหนวดก็คือส่วนของขนแปรงนั่นเอง ทำให้ได้แพคเกจจิ้งสะดุดตา ที่เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้ทุกครั้งค่ะ   อีกไอเดียที่เก๋ไก๋ไม่แพ้ใครคือ ชาสำเร็จรูปที่ออกแบบถุงใส่ชาเป็นรูปไม้แขวนเสื้อ และออกแบบกล่องชาเป็นรูปตู้เสื้อผ้า เวลาจะชงชารับประทานก็สะดวก สามารถเอาตะขอไม้แขวนเสื้อเกี่ยวไว้กับขอบถ้วยชาได้เลย ดีไซน์นี้เรียกว่าเวิร์คทั้งฟังก์ชั่น …

Read more ... >
Share Button

ดีไซน์แพคเกจจิ้ง ให้เหมาะกับสินค้า   การออกแบบแพคเกจจิ้ง สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท มีเทคนิคง่ายๆที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ค่ะ   1. บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร การใช้กล่องที่มองเห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างใน จะทำให้สินค้าดูน่าสนใจ โดยอาจจะใช้กล่องแบบ windows ที่มีส่วนหน้าต่างเป็นพลาสติกใส แสดงให้เห็นถึงอาหารที่บรรจุอยู่ภายใน แค่นี้ก็แทบไม่ต้องอาศัยรูปภาพกราฟฟิคอย่างอื่นแล้วค่ะนอกจากนี้ควรแสดงส่วนที่บอกวันที่ผลิต และวันหมดอายุให้ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่ายด้วย   2. แพคเกจจิ้งสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นอะไรที่ต้องเน้นในเรื่องการปกป้องตัวสินค้า และทำให้สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดการกระแทกชำรุดเสียหายคะ   3. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ควรเลือกออกแบบแพคเกจจิ้ง ให้ดูเรียบหรู และสง่างาม  …

Read more ... >
Share Button