บทความชวนอ่าน

1. หัดเก็บที่นอน ปู่ย่าตายายเคยสอนมาตั้งแต่เด็ก ให้หัดรับผิดชอบในเรื่องของตัวเองอย่ารบกวนผู้อื่น เริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆ ตั้งแต่ 3-4 ขวบจะได้ติดเป็นนิสัย ด้วยการหัดให้เด็กเก็บที่นอนหมอนมุ้งของตัวเองหลังจากตื่นนอน เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้กับตัวเด็ก ไม่ต้องรอให้พ่อแม่มาเก็บที่นอนให้ มันจะเป็นบาป และจะทำให้เด็กทำอะไรไม่เป็น ต้องรอพ่อแม่มาทำให้ตลอด

Read more ... >
Share Button