บทความชวนอ่าน

printing design
 • ศัทพ์ทางด้านงานพิมพ์ Offest

  2/0 วิธีที่โรงพิมพ์เขียนสั้น ๆ หมายถึงพิมพ์ด้านหน้า 2 สี ด้านหลังไม่พิมพ์

  4/1 วิธีที่โรงพิมพ์เขียนสั้น ๆ หมายถึงพิมพ์ด้านหน้า 4 สี ด้านหลังพิมพ์ 1 สี

  4+UV/4 วิธีที่โรงพิมพ์เขียนสั้น ๆ หมายถึงพิมพ์ด้านหน้า 4 สี อาบ UV ด้านหลังพิมพ์ 4 สี

  Read more ... >
 • ความสำคัญและหลักปรัชญาการออกแบบ

  ความสำคัญของงานออกแบบ

  การออกแบบที่ดีจะช่วยจัดระเบียบของสาระข้อมูลให้มีความกระชับและชัดเจน

  ช่วยให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารมีความฉับไวและรัดกุม

  Read more ... >
 • ความรู้เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ > รายละเอียดพื้นฐานที่ควรใส่ลงบนฉลาก

  ฉลากสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคจนนำไปสู่การตัดสินค้าเลือกซื้อสินค้า

  ดังนั้นรายละเอียดพื้นฐานที่ควรใส่ลงไปบนฉลากเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญมากโดยรายละเอียดพื้นฐานเบื้องต้นมีดังนี้

  Read more ... >
 • บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่ทั้งต่อตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง และหน้าที่สื่อข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์

  การทำหน้าที่บรรจุใส่สินค้า เช่น ใส่ห่อสินค้า ด้วยการชังตวงวัดหรือนับ

  การทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ให้สินค้าเสียรูปแตกหักไหลซึม

  Read more ... >
 • 7 หลุมพลางการดีไซน์ผลงานศิลป์ ตอนที่ 2   มาต่อกันเลยค่ะ หลุมพลางการออกแบบ ที่หลายๆคนอาจพลาดกันได้ง่ายๆ รู้เอาไว้เพื่อเป็นบทเรียนที่ดีนะคะ   1. ออกแบบมาซะสวย แต่เอาไว้ให้ super man เปิดก็ไม่เวิร์กนะฮะ อันนี้จริงแท้เลยค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้พบว่าความยากง่ายในการเปิดแพคเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อมากขึ้นนะคะ   2. เขียนไว้ที่ฉลากว่าผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับคนแก่ ผู้สูงอายุ ผู้อาสุโว คนอายุห้าสิบปีขึ้นไป อันนี้พลาดอย่างแรงค่ะ ไม่มีใครอยากเรียกตัวเอง หรือมองว่าตัวเองว่าเป็นผู้สูงอายุหรอกเนอะ   …

  Read more ... >
pl_klo_starmania
 • งานออกแบบ Purvirgin Box

  ผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงผิว ตรา purvirgin เริ่มแรกลูกค้าจะส่ง style งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรืองานออกแบบอื่น ๆ ที่ลูกค้าชื่นชอบ

  Read more ... >
p013
 • 7 หลุมพลางการดีไซน์ผลงานศิลป์ ตอนที่ 2   มาต่อกันเลยค่ะ หลุมพลางการออกแบบ ที่หลายๆคนอาจพลาดกันได้ง่ายๆ รู้เอาไว้เพื่อเป็นบทเรียนที่ดีนะคะ   1. ออกแบบมาซะสวย แต่เอาไว้ให้ super man เปิดก็ไม่เวิร์กนะฮะ อันนี้จริงแท้เลยค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้พบว่าความยากง่ายในการเปิดแพคเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อมากขึ้นนะคะ   2. เขียนไว้ที่ฉลากว่าผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับคนแก่ ผู้สูงอายุ ผู้อาสุโว คนอายุห้าสิบปีขึ้นไป อันนี้พลาดอย่างแรงค่ะ ไม่มีใครอยากเรียกตัวเอง หรือมองว่าตัวเองว่าเป็นผู้สูงอายุหรอกเนอะ   …

  Read more ... >
 • หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์

  กรอบงานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

  1.1 ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

  Read more ... >
 • 2. หน้าที่หลักบรรจุภัณฑ์

  หากเราตั้งสมมุติฐานในเบื้องต้นว่าตลาดเป้าหมายได้รับการคัดเลือกและได้ศึกษาและกำหนดการวางตำแหน่งของตัวผลิตภัณฑ์ในตลาดแล้วอย่างสมบูรณ์ ลำดับต่อไปเป็นการดำเนินการเลือกวัสดุที่มีโครงสร้างเหมาะสมสำหรับการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเราต้องกำหนดให้ได้ก่อนว่าบรรจุภัณฑ์จะต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง

  Read more ... >
 • 3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และความจำเป็นในการทำงานวิจัย

  ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและถูกต้องจำเป็นต้องใช้ข้อมูลต่างๆ หลายสาขามาประกอบกันสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี ดังนี้

  Read more ... >
 • 4. การวางแผนเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์

  เมื่อข้อมูลทั้งหมดจากการทำวิจัย ถูกรวบรวมขึ้นเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในขั้นตอนต่อไปได้แก่

  Read more ... >
confucius
 • ชีวิตพอเพียงของมหาเศรษฐีอันดับสองของโลก Warren Buffet วอร์เรน บัพเฟตต์
  แปลโดย Wilai Trakulsin

  Read more ... >
 • Jigsaw ที่ไม่คู่กัน

  จิ๊กซอว์ที่ไม่ได้อยู่ข้างกัน บนโต๊ะตัวหนึ่ง มีจิ๊กซอว์กระจัดกระจายอยู่เต็มเกลื่อนกลาด
  ยังไม่มีชิ้นไหนถูกปะติดปะต่อกัน ที่มุมโต๊ะด้านหนึ่ง จิ๊กซอว์สองตัวนอนสงบนิ่งอยู่ใกล้ๆกัน
  ลวดลายของทั้งสองเป็นสีฟ้าอ่อนของท้องฟ้ายามเช้าเหมือนกัน
  คล้ายๆว่าจะเป็นจิกซอว์ที่อยู่ข้างกันในรูปที่สมบูรณ์ จิ๊กซอว์ทั้งสองตัวจึงค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าหากัน
  เริ่มหมุนตัวช้าๆ พยายามหามุมที่จะประสานกับอีกฝ่ายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
  ใช้ส่วนเว้าของเรา ไปสอดรับกับส่วนโค้งของเขา

  Read more ... >
 • “หากเจ้าวางแผน 1 ปี จงปลูกข้าว

  หากเจ้าวางแผน 10 ปี จงปลูกต้นไม้

  หากเจ้าวางแผน 100 ปี จงให้ความรู้แก่บุตรหลาน”

  Read more ... >
 • 7 หลุมพลางการดีไซน์ผลงานศิลป์ ตอนที่ 2   มาต่อกันเลยค่ะ หลุมพลางการออกแบบ ที่หลายๆคนอาจพลาดกันได้ง่ายๆ รู้เอาไว้เพื่อเป็นบทเรียนที่ดีนะคะ   1. ออกแบบมาซะสวย แต่เอาไว้ให้ super man เปิดก็ไม่เวิร์กนะฮะ อันนี้จริงแท้เลยค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้พบว่าความยากง่ายในการเปิดแพคเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อมากขึ้นนะคะ   2. เขียนไว้ที่ฉลากว่าผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับคนแก่ ผู้สูงอายุ ผู้อาสุโว คนอายุห้าสิบปีขึ้นไป อันนี้พลาดอย่างแรงค่ะ ไม่มีใครอยากเรียกตัวเอง หรือมองว่าตัวเองว่าเป็นผู้สูงอายุหรอกเนอะ   …

  Read more ... >
 • 7 หลุมพลางการดีไซน์ผลงานศิลป์ ตอนที่ 2   มาต่อกันเลยค่ะ หลุมพลางการออกแบบ ที่หลายๆคนอาจพลาดกันได้ง่ายๆ รู้เอาไว้เพื่อเป็นบทเรียนที่ดีนะคะ   1. ออกแบบมาซะสวย แต่เอาไว้ให้ super man เปิดก็ไม่เวิร์กนะฮะ อันนี้จริงแท้เลยค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้พบว่าความยากง่ายในการเปิดแพคเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อมากขึ้นนะคะ   2. เขียนไว้ที่ฉลากว่าผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับคนแก่ ผู้สูงอายุ ผู้อาสุโว คนอายุห้าสิบปีขึ้นไป อันนี้พลาดอย่างแรงค่ะ ไม่มีใครอยากเรียกตัวเอง หรือมองว่าตัวเองว่าเป็นผู้สูงอายุหรอกเนอะ   …

  Read more ... >
knowledge-books
 • ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นและการบริโภคอาหารในแนวแมคโครไบโอติคได้รับความสนใจมากขึ้นจึงมีการนำเอาเมล็ดธัญพืชและเมล็ดถั่วชนิดต่างๆมาเพาะเป็นเมล็ดงอกหรือต้นอ่อนเพื่อบริโภค

  Read more ... >
 • 7 หลุมพลางการดีไซน์ผลงานศิลป์ ตอนที่ 2   มาต่อกันเลยค่ะ หลุมพลางการออกแบบ ที่หลายๆคนอาจพลาดกันได้ง่ายๆ รู้เอาไว้เพื่อเป็นบทเรียนที่ดีนะคะ   1. ออกแบบมาซะสวย แต่เอาไว้ให้ super man เปิดก็ไม่เวิร์กนะฮะ อันนี้จริงแท้เลยค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้พบว่าความยากง่ายในการเปิดแพคเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อมากขึ้นนะคะ   2. เขียนไว้ที่ฉลากว่าผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับคนแก่ ผู้สูงอายุ ผู้อาสุโว คนอายุห้าสิบปีขึ้นไป อันนี้พลาดอย่างแรงค่ะ ไม่มีใครอยากเรียกตัวเอง หรือมองว่าตัวเองว่าเป็นผู้สูงอายุหรอกเนอะ   …

  Read more ... >
 • 6P เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

  1. P-Positive Thinking คือ การมีทัศนคติที่เป็นบวก มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ไม่คิดใน ทางลบ เช่น หากเจอปัญหาในการทำงาน แทนที่จะมานั่งกลุ้มใจคิดว่าคราวนี้ต้องแย่แน่ๆ ก็ให้มองว่า นี่เป็นหนทางหนึ่งที่จะฝึกฝนให้เราเก่งกล้ามากยิ่งขึ้น

  Read more ... >
 • 7 หลุมพลางการดีไซน์ผลงานศิลป์ ตอนที่ 2   มาต่อกันเลยค่ะ หลุมพลางการออกแบบ ที่หลายๆคนอาจพลาดกันได้ง่ายๆ รู้เอาไว้เพื่อเป็นบทเรียนที่ดีนะคะ   1. ออกแบบมาซะสวย แต่เอาไว้ให้ super man เปิดก็ไม่เวิร์กนะฮะ อันนี้จริงแท้เลยค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้พบว่าความยากง่ายในการเปิดแพคเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อมากขึ้นนะคะ   2. เขียนไว้ที่ฉลากว่าผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับคนแก่ ผู้สูงอายุ ผู้อาสุโว คนอายุห้าสิบปีขึ้นไป อันนี้พลาดอย่างแรงค่ะ ไม่มีใครอยากเรียกตัวเอง หรือมองว่าตัวเองว่าเป็นผู้สูงอายุหรอกเนอะ   …

  Read more ... >
 • 7 หลุมพลางการดีไซน์ผลงานศิลป์ ตอนที่ 2   มาต่อกันเลยค่ะ หลุมพลางการออกแบบ ที่หลายๆคนอาจพลาดกันได้ง่ายๆ รู้เอาไว้เพื่อเป็นบทเรียนที่ดีนะคะ   1. ออกแบบมาซะสวย แต่เอาไว้ให้ super man เปิดก็ไม่เวิร์กนะฮะ อันนี้จริงแท้เลยค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้พบว่าความยากง่ายในการเปิดแพคเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อมากขึ้นนะคะ   2. เขียนไว้ที่ฉลากว่าผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับคนแก่ ผู้สูงอายุ ผู้อาสุโว คนอายุห้าสิบปีขึ้นไป อันนี้พลาดอย่างแรงค่ะ ไม่มีใครอยากเรียกตัวเอง หรือมองว่าตัวเองว่าเป็นผู้สูงอายุหรอกเนอะ   …

  Read more ... >
9067_10151774754089131_465899160_n
 • ความยาก-ความง่าย / ในความคิดของผู้ใหญ่ ความยาก, ง่ายใช้กับเด็กไม่ได้

  ผู้ใหญ่ส่วนมากมักพูดกันว่า “หนังสือเล่มนี้ยากเกินไปสำหรับเด็ก”, “เรื่องนี้ยากเกินไปสำหรับเด็กในการเรียนรู้” จริง ๆ แล้วเด็กทารก-เด็กเล็ก ยังไม่มีอคติกับคำว่า สิ่งนี้ยาก สิ่งนี้ไม่ชอบ

  ดังนั้นไม่ว่าภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ หรือเพลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคลาสสิก เพลงเด็ก เพลงพื้นบ้าน ทุกอย่างเด็กพึ่งรู้จักเป็นครั้งแรก

  โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกนั้น เราเกือบไม่ต้องอาศัยความรู้อะไรในการตัดสิน และบางครั้ง “ความรู้” กลับเป็นตัวขัดขวางการตัดสินด้วย “ความรู้สึกเสียอีก”

  Read more ... >
 • เด็ก ๆ ต้องการพ่อแม่แบบไหน? เป็นเรื่องไม่ยากที่จะตอบคำถามนี้ เด็กทุกคนใผ่ผันอยากได้พ่อแม่ที่ดี

  ลักษณะที่ลูกค้าอยากให้พ่อแม่เป็นคือ

  – ใจดี อบอุ่น ยิ้มแย้ม

  – รักใคร่ อ่อนโยน นุ่มนวล

  – เข้าใจลูก สนใจ เอาใจใส่

  – ช่วยเหลือในเรื่องที่ยากเกินไป

  Read more ... >
944741_10151850390254131_280405418_n
 • 1. หัดเก็บที่นอน ปู่ย่าตายายเคยสอนมาตั้งแต่เด็ก ให้หัดรับผิดชอบในเรื่องของตัวเองอย่ารบกวนผู้อื่น เริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆ ตั้งแต่ 3-4 ขวบจะได้ติดเป็นนิสัย ด้วยการหัดให้เด็กเก็บที่นอนหมอนมุ้งของตัวเองหลังจากตื่นนอน เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้กับตัวเด็ก ไม่ต้องรอให้พ่อแม่มาเก็บที่นอนให้ มันจะเป็นบาป และจะทำให้เด็กทำอะไรไม่เป็น ต้องรอพ่อแม่มาทำให้ตลอด

  Read more ... >