ผลงานออกแบบกล่อง, บรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า

กล่องบรรจุภัณฑ์หรือกล่องบรรจุสินค้า เป็นสิ่งบ่งบอกถึงสินค้าได้มากที่สุด เช่น วัตถุดิบทำจากอะไร, มีรสชาติแบบไหน, รูปลักษณ์ของสินค้ามีลักษณะอย่างไร เป็นต้นเมื่อลูกค้าเดินซื้อสินค้ากล่องบรรจุผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งแรกที่มองเห็นได้ง่าย ถ้าแบบของกล่องมีความโดดเด่นเตะตา ลูกค้าจะเลือกสินค้าของคุณเป็นชิ้นแรก เรียกว่าภาพลักษณ์ภายนอกก็สำคัญเทียบกับคุณภาพสินค้าที่อยู่ภายในกล่อง เมื่อสินค้าสองชิ้นที่มีคุณภาพภายในใกล้เคียงกัน ลูกค้าจะเลือกสินค้าที่มีภาพลักษณ์หรือกล่องบรรจุที่ดูสวยงามก่อนเป็นอันดับแรก

การออกแบบกล่องบรรจุที่ดีต้องมีรายละเอียดสินค้า ถ้าเป็นสินค้าบริโภค เช่น ขนมและอาหาร ต้องระบุวัตถุดิบในการผลิต รายละเอียดแห่งผลิต ซึ่งต้องวางมาตรส่วนให้ดูสมส่วน หรือออกแบบให้ภาพลักษณ์ของสินค้าโดดเด่น ไม่มีตัวหนังสือเยอะแยะทำให้ปวดตาจนไม่อยากจะมอง สำหรับผู้ออกแบบที่ไร้ประสบการณ์อาจทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์ออกมาไม่เตะตา ซึ่งบริษัทของเราสามารถออกแบบให้กล่องนั้นมีความสวยงาม และโดดเด่น ซึ่งคุณสามารถขอดูงานตัวอย่างที่ผ่านมาของบริษัทได้ เพื่อความแน่ใจของคุณว่าทางเราสามารถออกแบบได้ตรงใจมากที่สุด