ผลงานออกแบบถุง, บรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า

อีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าจดจำสินค้าหรือบริการ หรือทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาขึ้นคือ ถุงที่บรรจุสินค้า เพราะถุงสามารถหมุนเวียนใช้หลายรอบ สะดุดตาคนรอบข้างเพราะถุงที่มีขนาดใหญ่ จะโชว์โลโก้ที่พิมพ์บนถุงนั้นได้ชัดเจนในมุมกว้างมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก และถุงที่เป็นของร้านคุณเองทำให้ลูกค้าจดจำได้ง่ายกว่า เพราะขั้นแรกที่สามารถเห็นได้ง่ายก่อนตัวสินค้าหรือบริการคือถุงที่มีโลโก้ของคุณ

ถุงบรรจุสินค้าสำหรับเจ้าอื่น อาจมีแค่โลโก้ของสินค้าหรือร้านค้า และที่ตั้งของร้าน เป็นที่จำจดง่ายจริง แต่ไม่มีความโดดเด่นสะดุดคนที่เดินผ่านไปมา การออกแบบจะช่วยให้ดึงสายตาคนรอบข้างให้หันมองได้ว่าเป็นถุงจากร้านไหนได้เช่นกัน ถ้าภาพลักษณ์ของถุงโดดเด่นสวยงามเท่าไร ยิ่งสะดุดตาคนที่ผ่านไปมาเท่านั้น การวางใจให้ทีมงานออกแบบมืออาชีพของบริษัทออกแบบถุงของคุณ แบบที่ได้จะสวยเตะตาแน่นอน และเป็นที่จดจำได้ง่ายกว่าของเจ้าอื่น

princecommercial company limited