– โครงการสร้างห้องน้ำให้โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ อำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7-8 มกราคม 2555 โดยทางคณะอาจารย์และชาวบ้านกิ่วเสือ จะร่วมกันสร้างโครงสร้างไว้ก่อนวันที่ 7-8 มกราคม 2555 เพื่อที่งานจะได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 วัน (พอไปทำจริงช่วงดังกล่าวติดช่วงปีใหม่่ทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามโครงการกำหนด แต่ก็ได้ไปช่วยเริ่มต้นและร่วมมือร่วมใจกันทำโครงการ)

ค่าใช้จ่ายของโครงการ :

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง    15,440 บาท

ค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์                    3,500 บาท

ค่ารถเดินทางในการทำกิจกรรม       500 บาท

ค่าอาหาร 4 มื้อในการทำกิจกรรม 3,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                   22,440 บาท

รายชื่อผู้ช่วยเหลือโครงการ

ทันตแพทย์วีระพันธ์, แพทย์หญิงธาราทิพย์ อุ่นเมืองทอง      5,000 บาท

นายแพทย์กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา                                               4,000 บาท

ทันตแพทย์กมลวรรณ เตรียมรังษี                                         1,000 บาท

นายรัตนพล ชัยวุฒิ, แพทย์หญิงตริยาภา ธีระกุล                 12,440 บาท

รายละเอียดโครงการ

โครงการสร้างห้องน้ำโรงเรียนบ้านกิ่วเสือ อำเภอสะเมิง จำนวน 3 ห้องน้ำ, 1 ห้องล้างมือ และ 4 โถปัสสาวะชายวันที่ 7-8 มกราคม

โดยแบบแปลนการสร้างจะเป็นในส่วนของพื้นที่ตัวหนังสือสีเขียว ตามภาพด้านล่าง

 

กำหนดการกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 07-01-2012

06.00-09.00 น. ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังโรงเรียนบ้านกิ่วเสือ อำเภอสะเมิง

09.00-09.30 น. เดินทางถึงโรงเรียนบ้านกิ่วเสือ อำเภอสะเมิง เก็บของเข้าที่พัก รับประทานอาหารร่วมกัน

09.30-12.00 น. ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างห้องตามโครงการ

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-17.00 น. ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างห้องตามโครงการ

17.00-18.00 น. พักผ่อนตามอัทธยาศัย

18.00-21.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมรอบกองไฟ, การแสดงของเด็ก ๆ, กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ

วันอาทิตย์ที่ 08-01-2012

07.30-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

08.00-11.00 น. ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างห้องตามโครงการ

11.00-12.00 น. ส่งมอบโครงการและถ่ายภาพร่วมกันพักรับประทานอาหารเที่ยง

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-16.00 น. เดินทางกลับถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

ผู้รับผิดชอบติดต่อประสานงานโครงการ : นายรัตนพล ชัยวุฒิ

อาจารย์ผู้ติดต่อโรงเรียนบ้านกิ่วเสือ : อาจารย์ไมตรี ชัยวุฒิ

ใบเสร็จซื้อของ

 

รวม 15,467 บาท

หมายเหตุ: ค่าขนส่งสินค้าอีก 3,500 บาท รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของวัสดุอุปกรณ์และค่าขนส่งทั้งสิ้น 18,967

รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง

1 โถส้วม 2 ตัว
2 โถปัสสาวะ 4 ตัว
3 อ่างล้างหน้า+กระจก 2 ชุด
4 อิฐบล็อก 300 ก้อน
5 ปูนซีเมนต์ 15 ลูก
6 ทราย 0.5 คิว
7 หิน 0.5 คิว
8 เสาไม้ 6 ต้น
9 เสาตอม่อ 6 ต้น
10 ลอนหลังคายาว 1.20 เมตร 150 แผ่น
11 วงกบ+ประตู 5 ชุด
12 ไม้ขนาด 5 นื้ว ยาว  3 เมตร 10 ท่อน
13 ไม้ขนาด 5 นื้ว ยาว  4 เมตร 10 ท่อน
14 ไม้ขนาด 4 นื้ว ยาว  4 เมตร 5 ท่อน
15 ไม้ขนาด 3 นื้ว ยาว  5 เมตร 10 ท่อน
16 สีน้ำพลาสติก+อุปกรณ์ทาสี 2 ถัง
17 ท่อพีวีซี 4 นิ้ว 2 เส้น
18 ท่อซีเมนต์ขนาด 1.20 เมตร 6

ท่อ

 

แผนที่การเดินทาง

 

 

Review Trip การดำเนินโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5 คนมีดังนี้

1. เดี่ยว-รัตนพล ชัยวุฒิ-ผู้เขียน Review โครงการ ในการ Review จะเรียกเแทนตัวเองว่าผม

2. ใหญ่-นายแพทย์กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา

3. เป้-อาทิตย์ อุทธวัง

4. หลวงพี่-พระนคร เตชะปัญโญ

5. เดียร์-ณัฐพงษ์ ชัยวุฒิ

เอาละครับมาเริ่มกันเลย

– Trip เรากำหนดการเดินทางล้อหมุนตอน 6 โมงเช้าที่โรงพยาบาลสวนปรุง แต่กว่าจะล้อหมุนก็เล่นปาเข้าไป 6.15

– 6.30 แวะซื้อกับข้าวมื้อเช้าและข้าวของที่ตกหล่น

– 7.40 แวะรับหลวงพี่ที่สถานปฏิบัติธรรมธรรมศิลป์ สะเมิง หลังจากนั้นก็ล้อหมุนไปถึง โรงเรียนบ้านกิ่วเสือตอน 9.00 นาฬิกาตรง

 

ช่วยกันขนข้าวของสำหรับเตรียมทำอาหารเลี้ยงเด็ก และอาหารเช้าของพวกเราลงรถ แคบหมูสำหรับเตรียมแจกซ่อนข้างหลังไว้ด้วยผักกวางตุ้งสำหรับจอผักกาดมื้อเที่ยง

 

หน้าตาวัตถุดิบเตรียมทำอาหารเลี้ยงเด็ก ๆ                                                   อาหารเช้าของพวกเราทั้ง 5 คน