กิจกรรมเพื่อสังคม

– โครงการมอบชุดกีฬา และขนมแก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19-02-2011