มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา พ.ศ.2557 ให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

IMG_0001IMG_0003