1. หัดเก็บที่นอน

ปู่ย่าตายายเคยสอนมาตั้งแต่เด็ก ให้หัดรับผิดชอบในเรื่องของตัวเองอย่ารบกวนผู้อื่น เริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆ  ตั้งแต่ 3-4 ขวบจะได้ติดเป็นนิสัย ด้วยการหัดให้เด็กเก็บที่นอนหมอนมุ้งของตัวเองหลังจากตื่นนอน เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้กับตัวเด็ก ไม่ต้องรอให้พ่อแม่มาเก็บที่นอนให้ มันจะเป็นบาป และจะทำให้เด็กทำอะไรไม่เป็น ต้องรอพ่อแม่มาทำให้ตลอด

        การหัดให้เด็กเก็บที่นอนของตัวเองตั้งแต่เด็กนั้น จะช่วยฝึกให้เขามีความรับผิดชอบ และทำให้เขาเป็นคนมีระเบียบวินัย หัดทำอะไรด้วยตัวเองได้ด้วยเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว สอนให้เขาหัดพับผ้าห่มวางไว้บนหมอนให้เรียบร้อย หมอนข้างควรที่จะวางไว้ข้างที่นอนให้เข้าที่เข้าทางเมื่อตื่นนอน ไม่ปล่อยวางเกะกะเต็มที่นอน มองแล้วไม่เป็นระเบียบไม่สบายตา

        การฝึกให้เขาเก็บที่นอนจะทำให้เขาเป็นเด็กที่มีระเบียบ ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อยที่อาจจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่ต่อไป เก็บที่นอนให้เรียบร้อยก่อน ลุกจากเตียงนอน เมื่อมองกลับไปดูบนเตียงนอนบอกให้เขาเห็นถึงความเป็นระเบียบที่เกิดขึ้นจากฝีมือของเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เขาควรจะทำเป็นประจำชมเขาเมื่อเห็นถึงความตั้งใจในการเก็บที่นอนของเขาอย่างเป็นระเบียบ อย่าดุอย่าว่ากล่าวรุนแรง หากเห็นว่าเขาเก็บที่นอนไม่เรียบร้อย ควรที่จะตักเตือนและทำให้เขาดูเป็นตัวอย่าง เพื่อที่เขาจะทำตามแบบที่ถูกต้องในครั้งต่อไปและเมื่อเขาทำถูกต้องแล้วควรจะชมเขาเพื่อให้กำลังใจ และทำให้เขาอยากที่จะทำให้ดีขึ้นทุก ๆ วัน

        ในส่วนของพ่อแม่ก็ควรที่จะทำเป็นตัวอย่างในการเก็บที่นอนของตัวเองให้ลูกดูด้วย ให้ลูกเห็นว่าการเก็บที่นอนเป็นเรื่องที่ไม่หนักหนาสาหัส เป็นเรื่องง่ายและเป็นสิ่งที่ควรทำ แสดงถึงความมีระเบียบวินัยในเรื่องของตัวเอง เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีความละเอียดรอบคอบ ไม่มองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาไป