หลักการเอาชนะใจคนของผู้นำ โดยเดล คาร์เนกี สุดยอดกูรูโลกด้านจิตวิทยาพัฒนาตนเอง และการบริหารคน

การเป็นผู้นำบางครั้งก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรฒและทัศนคติของลูกน้องหรือผู้ร่วมงาน

แต่จะทำอย่างไรเพื่อทำสิ่งดังกล่าวให้บรรจุได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นโดยเขาสรุปไว้ดังนี้

– เริ่มต้นบทสนทนาด้วยคำชื่นชม ยกย่อง อย่างจริงใจ

– พูดถึงข้อผิดพลาดของตนก่อนจะเอ่ยถึงความผิดพลาดของคนอื่น

– หากจะพูดถึงในจุดด้อยหรือข้อผิดพลาดของเขา ควรพูดอย่างอ้อม ๆ อย่าให้เขาตั้งกำแพงต่อต้านได้

– ถามความเห็น ขอความร่วมมือมากกว่าการให้คำสั่ง

– ไม่พูดหรือทำอะไรก็ตามให้อีกฝ่ายต้องรู้สึกอับอายขายหน้าหรือเสียเกียรติ

– ต้องหมั่นชื่นชมและพูดถึงพัฒนาการของผู้ร่วมงาน แม้เป็นสิ่งเพียงเล็กน้อยก็ตาม

– ต้องพยายามทำให้อีกฝ่ายรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งดี ๆ ที่เขาได้ทำ

– ให้กำลังใจและทำให้อีกฝ่ายเห็นว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องเล็กน้อยแก้ไขได้ไม่ยาก

– ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกสนุก มีความสุข และเต็มใจทำในสิ่งที่เราแนะนำไป