บุญ

ผู้ที่ทำ บุญ คือผู้มี บุญ ผู้มี บุญ จึงได้ทำ บุญ

บุญ ทำให้เกิดความสุข

บุญ ทำให้เกิดความสบายกาย

บุญ ทำให้เกิดความสบายใจ

ผู้มี บุญ จึงเป็นผู้มีความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้า

ผู้มี บุญ จึงทำให้เกิด บุญ ขึ้นมา

ผู้ไม่มี บุญ จึงไม่ค่อยได้ทำ บุญ

เมื่อไม่ได้ทำ บุญ ก็ไม่ได้เกิด บุญ

ผู้แสวงหา บุญ ก็จะได้ บุญ และพบ บุญ ได้เป็นผู้มี บุญ

ผู้มี บุญ จึงอิ่มเอมใน บุญ เพราะ บุญ เกิดที่ใจ ใจจึงเย็นใจจึงเป็น บุญ

ผู้ไม่มี บุญ ไม่คิดอยากทำ บุญ

และไม่ค่อยคิดหา บุญ ก็ไม่ได้ทำ บุญบุญ ทำให้เกิดความสุข ความร่ำรวยได้ ผู้ที่คิดอยากทำ บุญ และได้ทำ บุญ จึงเกิดความร่ำรวยและเป็นผู้มี บุญ ขึ้นมา. ผู้มี บุญ จึงเป็นผู้มีความสขุใจและสุขกาย

ดังนั้น ผู้ไม่มีความสุขจึงเป็นผู้ไม่มี บุญ และ บุญ ยังไม่เกิด. ผู้มีทาน ผู้รักษาศีล ผู้ปฏิบัติสมาธิ ภาวนา เป็นผู้ต้องการ บุญ บุญ จึงเกิดกับผู้ได้กระทำบุญ ผู้มี บุญ จึงเกิดความสุข

จึงขอให้ญาติโยมทุกคนจงได้พากันทำบุญ คิดหา บุญ เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตน ทุกท่านทุกคน เทอญ

หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่