WordPress database error: [Table 'princeco_new.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1'

รับออกแบบบรรจุภัณฑ์, ออกแบบโลโก้, ฉลากสินค้า, โบรชัวร์, แคตตาล็อก, แผ่นพับ, โลโก้, สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยมืออาชีพ

WordPress database error: [Table 'princeco_new.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1'

WordPress database error: [Table 'princeco_new.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1'

WordPress database error: [Table 'princeco_new.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 1014) ORDER BY t.name ASC

รับออกแบบบรรจุภัณฑ์, ออกแบบฉลากสินค้า, สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

บริษัท ปรินส์ คอมเมอร์เชียล จำกัด Prince Commercial Co., Ltd.

เราคือทีมงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีประสบการณ์ตรงในสายงานมากกว่า 15 ปี ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการบริการ และคุณภาพงานอย่างมืออาชีพ ตรงต่อเวลา ราคาสมเหตุสมผล และครบวงจร นอกเหนือจากงานด้านออกแบบแล้ว เรายังให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกใช้วัสดุงานพิมพ์, เทคนิคงานพิมพ์ ที่เหมาะสม ความคุ้มค่าของวัสดุที่ใช้ รวมถึงจัดหาโรงพิมพ์ที่เหมาะสมกับชนิด และปริมาณของงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ลูกค้าของเราจึงประหยัดทั้งเวลา ประหยัดต้นทุน และลดขั้นตอนยุ่งยากต่าง ๆ ทำให้ลูกค้ามีเวลาเหลือในการดูและและจัดการธุรกิจของคุณ

เรารับออกแบบบรรจุภัณฑ์, ออกแบบฉลากสินค้า, ออกแบบโบรชัวร์, ออกแบบแคตตาล๊อก, ออกแบบแผ่นพับ, ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ออกแบบโลโก้, ออกแบบตราสินค้า, ออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร, ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบปฏิทิน, ออกแบบแฟ้ม, ออกแบบกล่อง, และงานพิมพ์ ด้วยงานออกแบบ และงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการออกแบบทุกขั้นตอน ไปจนถึงกระบวนการพิมพ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์, สินค้า และองค์กร ให้โดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่ง เป็นที่จดจำ และเข้าถึงผู้บริโภค

ออกแบบให้ลูกค้าดูจนกว่าจะพึงพอใจ

เราคือมืออาชีพ ด้านงานออกแบบบรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า, โบรชัวร์, แคตตาล็อก, แผ่นพับ, โลโก้, ตราสินค้า โดยเฉพาะ

งานทุกชิ้น และเนื้อหาทั้งหมดใน Website เป็นลิขสิทธิ์ของ ปรินส์ คอมเมอร์เชียล ไม่อนุญาตให้คัดลอกรูปภาพรวมถึงข้อความทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งใน เว็บไซต์ไปใช้โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากต้องการแบ่งปันเนื้อหาใน Website กรุณาใช้ลิงค์ในการแบ่งปัน

ผลงานออกแบบล่าสุด

We cannot display this gallery

 

princecommercial company limited

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดเป็นหลัก ไม่ได้มีโรงพิมพ์เป็นของเราเอง แต่เราสามารถให้บริการลูกค้าได้ตั้งแต่ กระบวนการออกแบบไปจนจบกระบวนการพิมพ์ "One Stop Service"

เนื่องจากทางบริษัทมีพารท์เนอร์โรงพิมพ์ที่หลากหลาย สามารถเสนอราคางานพิมพ์ในราคาท้องตลาดอาจถูกกว่าท้องตลาด เนื่องจากโรงพิมพ์โดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายในการจ้างฝ่ายขายซึ่งต้องจ่ายค่าเงินเดือน ค่าเดินทาง ค่าคอมมิสชั่นให้กับฝ่ายขาย แต่กับทาง ปรินส์คอมเมอร์เชียล พารท์เนอร์ที่เป็นโรงพิมพ์ของเราไม่ต้องจ่ายเงินเดือน, ค่าเดินทาง, ค่าคอมมิสชั่นให้ฝ่ายขาย เพียงแค่จ่ายค่าคอมมิสชั่นให้กับทางเรา จึงสามารถคิดต้นทุนการผลิตได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้บริการลูกค้าด้วยงานคุณภาพ, บริการรวดเร็วตรงต่อเวลาภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด, ด้วยราคาสมเหตุสมผล, มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างสูงสุด บริษัทฯ พร้อมที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทฯ มุ่งตอบแทนสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่เสมอมาเห็นได้จากกิจกรรมตอบแทน สังคมที่ผ่านมาทั้งในนามบริษัทฯ และส่วนตัว

รับออกแบบบรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า, โลโก้, ตราสินค้า, โบรชัวร์, แคตตาล็อก, สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยทีมงานมืออาชีพ

WordPress database error: [Table 'princeco_new.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'category' AND t.term_id = 4 LIMIT 1

WordPress database error: [Table 'princeco_new.wp_term_taxonomy' doesn't exist]
SELECT term_id FROM wp_term_taxonomy WHERE taxonomy = 'category' AND term_id IN (4)

WordPress database error: [Table 'princeco_new.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'category' AND t.term_id = 4 LIMIT 1

บริการของบริษัท